Masterclass Jelena Maksimović

Masterclass Jelena Maksimović: Sjećanja na Jugoslaviju u regionalnom filmu 
NED  / 11. 07. / 15 h
KINO RUSTICA

 

Jelena Maksimović bavit će se različitim oblicima reprezentacije sjećanja na zemlju koje više nema, u filmovima koje je montirala, korežirala i režirala. Kroz primjere koji podrazumijevaju upotrebu arhivskih materijala, autentičnih lokacija ili stilizacije dijaloga, osvrnut će se na različite načine implementiranja prošlosti u film, otvarajući pitanje prirode slika nastalih na prostorima nakon raspada Jugoslavije.