početna

TABOR FILM FESTIVAL 19

8 – 11 srpnja 2021
Dvor Veliki Tabor, Desinić

GRAND PRIX: In The Air Tonight / Andrew Norman Wilson

POSEBNO PRIZNANJE U MEĐUNARODNOJ KONKURENCIJI:
Night Bus / Joe Hsieh
Peel / Samuel Patthey, Silvain Monney
8’28” / Zhong Su

NAJBOLJI DOMAĆI FILM: Bijeli Božić / Josip Lukić

POSEBNO PRIZNANJE U DOMAĆOJ KONKURENCIJI:
Sad sam ja Irena / Jasmina Beširević
Mikrokazeta – najmanja kazeta koju sam ikad vidio / Igor Bezinović, Ivana Pipal

NAGRADA PUBLIKE: Cockpera / Kata Gugić